próżnia dla przemysłu naftowego

Przemysł naftowy i gazowy

Dzięki szerokiej ofercie produktowej, Atlas Copco jest zaufanym partnerem dla przemysłu naftowego i gazowego. Oferujemy niezawodny sprzęt dla wielu wymagających zastosowań w zakresie wydobycia i przetwórstwa ropy i gazu.

 

Korzyści ze współpracy z Atlas Copco to: 

 • Wiodący na świecie dostawca urządzeń do kompresji powietrza / gazu i uzdatniania
 • Ponad 130 lat doświadczenia
 • Obecność na ponad 160 rynkach
 • Globalna sieć serwisowa
 • Bezkompromisowa jakość komponentów
 • Wysoko wykwalifikowany personel
 • Pełna gama rozwiązań i usług 

 

 

Specjaliści w dziedzinie próżni oraz technologii wnikania ciepła.

Jedną z firm córek będącą częścią grupy Atlas Copco jest firma  Hick Hargreaves, utworzona w Bolton w Wielkiej Brytanii w 1832r. Firma ta która specjalizuje się w zastosowaniach procesowych próżni, technologii wnikania ciepła i masy. Opracowuje rozwiązania zarówno dla użytkowników końcowych jak i kontrahentów branży. Firma Hick Hargreaves dostarcza rozwiązania produkcyjne do klientów na całym świecie, i wdrożyła system zarządzania jakością według ISO 9001.

 

Specjalistyczna wiedza i doświadczenie w zakresie ropy i gazu 
Wiedza ekspercka specjalistów z firmy Hick Hargreaves z zakresu projektowania urządzeń jest połączona z umiejętnościami zarządzania projektami na dostawę poszczególnych elementów zakładu lub realizacji projektów w całości łącznie z instalacją i uruchomieniem. 

Konstruktorzy przy użyciu specjalnego oprogramowania i modelowania komputerowego, projektują procesy oraz wykonują projekty mechaniczne, które są zgodne z krajowymi i międzynarodowymi zasadami dobrych praktyk inżynierskich. To zaplecze konstrukcyjne wykorzystywane jest projektowania urządzeń próżniowych oraz analizy metodą elementów skończonych, wraz z komputerowym wspomaganiem projektowania. 

Gotowe wyposażenie procesowe jest testowane na wydajność za pomocą naszej szerokiej bazy badawczej. Jest ona wyposażona w wytwórnię pary umożliwiającą testowanie i dokładną regulację eżektorów  i wszystkie inne rodzaje sprzętu próżniowego. 

Zaprojektowane i wyprodukowane w Wielkiej Brytanii 
Nasze pompy próżniowe i eżektory są projektowane i produkowane w zakładzie w Wielkiej Brytanii. W zakładzie tym oprócz projektowania kolumn odgazowujących i ich wewnętrznych urządzeń procesowych, również projektowane i produkowane są pompy z pierścieniem wodnym oraz eżektory na sprężone powietrze, które są niezbędne dla tychże próżniowo opróżnianych stacji odgazowywania. 

Możliwość zaprojektowania zarówno kolumny odgazowującej jak i systemu próżniowego pozwala nam w pełni zintegrować projekty tych wysoce współzależnych elementów, optymalizować koszty opakowania oraz inne elementy w celu spełnienia określonych wymagań projektu. Na przykład, optymalizacja wysokości kolumny lub wymagań odnośnie przestrzeni pozwala nam wziąć odpowiedzialność za cały system odgazowywania..

Szeroka gama produktów 
Produkty próżniowe Atlas Copco które są używane w zastosowaniach w przemyśle ropy i gazu obejmują: 

 • Wielostopniowe eżektory / skraplacze i / lub systemy próżniowe pomp z pierścieniem wodnym dla aplikacji, takich jak rafineryjne systemy próżniowe, jednostki destylacji próżniowej i ewakuacji reaktora chemicznego.
 • Odgazowywanie cieczy przy zastosowaniu podciśnienia lub technologia procesu termicznego do odpowietrzania wody morskiej wody przeznaczonej do wstrzykiwań przy wydobyciu ropy.
 • Grzejniki parowe.
 • Mieszadła hydrodynamiczne.
 • Eżektory na parę, powietrze lub wodę.
 • Obrotowe sita wodne z automatycznym płukaniem.
 • Samozasysające pompy odśrodkowe.
 • Płuczki typu Venturi.
 • Podgrzewacze wody zasilającej kotły HP.
 • Turbiny parowe kondensacyjne