akcesoria dla próżni

   Akcesoria do systemów próżni Atlas Copco.


 SEPARATORY CIECZY

separator cieczy

Separatory cieczy zapewniają ochronę przed kondensatem, aerozolami i kroplami wody po stronie zasysania pompy próżniowej. Nie usuwają natomiast par kondensatu w fazie gazowej. Separatory te są wyposażone we wkład demistera i / lub mechanizm separacji cyklonowej ulokowany ponad zbiorniczkiem oddzielanej cieczy. 


Zbiornik separatora jest wyposażony we wziernik i / lub elektroniczne urządzenie kontroli poziomu, umożliwiające ocenę kiedy kondensat wymaga odprowadzenia. 

Zazwyczaj system próżniowy musi zostać wyłączony i odpowietrzony w celu, odprowadzania kondensatu. Jednakże istnieje możliwość takiego skonfigurowania separatorów, które umożliwia odprowadzenie kondensatu bez przerywania pracy.

Separatory Cyklonowe

Separatory cyklonowe to separatory mechaniczne umożliwiające usunięcie ze strumienia gazu mgły i kropel wody. Są one instalowane przed pompą próżniową i są przeznaczone do zapobiegania przedostawaniu się płynów do pompy. 

Separatory są wyposażone we wskaźnik poziomu płynu.


 FILTRY WLOTOWE

filtry wlotowe dla ukladow próżni

Atlas Copco oferuje filtry wlotowe powietrza do każdego zastosowania w zakresie wydajności i ciśnienia oferowanego portfolio oferowanych pomp.

Filtry te chronią pompę próżniową przed dostaniem się do niej niepożądanych zanieczyszczeń . Są one skonstruowane dla jak najbardziej efektywnej ochrony i maksymalnej wydajności przy minimalnych stratach przepływu i długim czasie eksploatacji.

 

Filtry wlotowe Atlas Copco w szczególności są odpowiednie do zastosowań w próżni przemysłowej w otoczeniu wolnym od zagrożeń. Są one przeznaczone do montażu na linii próżniowej, co często oznacza instalację bezpośrednio na wlocie pompy. Obudowa jest próżniowo szczelna i dopasowana do wydajności danej pompy próżniowej.

Wkłady filtracyjne

Oferujemy wkłady filtracyjne dla naszych filtrów wlotowych, zaprojektowane tak aby były odpowiednie do różnych zastosowań w przemysłowej technologii próżniowej. Będą one chronić pompę próżniową przed dostaniem się zanieczyszczeń, wydłużając w ten sposób żywotność pompy. Ten rodzaj ochrony zapewnia niezawodności pracy i długi czas eksploatacji pompy próżniowej.

 

Nasze wkłady filtracyjne zapewniają niezwykle wysoką skuteczność separacji w połączeniu z bardzo niskim spadkiem ciśnienia. Zostały zbudowane z myślą o tej optymalizacji jak również pozwalają na wysokie natężenie przepływu objętościowego gazu w krytycznych częściach zakresu ciśnienia pracy.

 

Wkłady filtracyjne wykonane są z papieru do "suchych" aplikacji i poliestru dla aplikacji z zawartością wilgoci.


 PRÓŻNIOMIERZE

wakuometr prozniowy

Mierniki próżni Atlas Copco umożliwiają dokładny pomiar podciśnienia.

Wakuometry analogowe

Analogowe mierniki próżni Atlas Copco dokładnie mierzą poziom ciśnienia poniżej ciśnienia atmosferycznego. Oferujemy wakuometry mierzące zarówno w odniesieniu do ciśnienia atmosferycznego jak i ciśnienia absolutnego.

Te czujniki są kalibrowane i dostępne w różnych zakresach pomiarowych, odpowiednie zarówno do warunków narastającego jak  i opadającego ciśnienia.

Wakuometry cyfrowe

Elektroniczne manometry próżniowe zapewniają dokładny pomiar maksymalnej wartości próżni osiąganych przez wszystkie mokre pompy próżniowe produkowane przez Atlas Copco. Instrument ten jest idealny do wykrywania niesprawności, ponieważ poziom maksymalnej próżni  pomp mokrych jest dobrym wskaźnikiem stanu i wydajności pompy.

Cyfrowy manometr próżniowy zapewnia dokładny pomiar ciśnienia bezwzględnego w zakresie od 0,1 mbar do 25 mbar i oferuje większą dokładność w obszarze od 0,5 do 5 mbar niż ma to miejsce w przypadku wakuometru analogowego.

Inne manometry

Manometr próżniowy zainstalowany pomiędzy elementem i separator mgły olejowej pozwala łatwo sprawdzić poziom nasycenia filtrów separatora. Pozwala to na dokładne określenie, kiedy powinny one  być wymienione. To oznacza, że ​​nie zmarnują Państwo pieniędzy wymieniając je zbyt wcześnie jak również nie narażą się na ryzyko utraty wydajności lub przedwczesne zużycie pompy zmieniając filtry zbyt późno.


 ZBIORNIKI PRÓŻNIOWE

zbiornik próżniowy atlas copco

Zbiorniki próżniowe pomagają kontrolować zmiany ciśnienia w niektórych zastosowaniach.

W zależności od aplikacji zastosowanie zbiornika próżniowego może przynieść wiele korzyści. Zbiornik zapewni dodatkową objętość systemu, która umożliwi kontrolowanie stopnia zmian ciśnienia i zakresu w jakim wahania ciśnienia występują w punkcie poboru próżni.

Wszystkie zbiorniki Atlas Copco są wykonane z stali węglowej z ochronnym lakierem do powierzchni zewnętrznych. Dostępne są w rozmiarach od 500 do 5000 litrów,  w wersji zarówno pionowej jak i poziomej.


ZAWORY ZWROTNE I ODCINAJĄCE

zawór zwrotny odcinający

Atlas Copco zaleca  stosowanie zaworu odcinającego na wlocie lub zaworu zwrotnego, gdy posiadają Państwo:

-instalację wielu pomp

-konfigurację, w której rury systemu próżniowego pozostają pod podciśnieniem, kiedy pompa zatrzymuje się.

Zawory izolują wyłączoną pompę od systemu, w którym nadal panuje podciśnienie i zapobiegają jej obrotowi wstecznemu.

 Nasi inżynierowie doradzą Państwu odnośnie właściwej konfiguracji elementów systemu w takim wypadku.


 System sterowania i monitoringu ELEKTRONIKON®

elektronikon dla próżni

Elektronikon® to nowoczesny system monitoringu pracy pomp próżniowych. Prosty i wszechstronny, umożliwia znaczne oszczędności energii. Opcja zdalnego monitoringu pozwala na integrację z systemem zarządzania w zakładzie produkcyjnym.

SMARTLINK:

więcej niż kontrolASmartLink to elastyczny system do monitorowania danych, łatwy do zainstalowania, przystosowania i prosty w obsłudze. SmartLink dostarcza kluczowe dane z systemu próżniowego do telefonów, smartfonów i komputerów. Tam gdzie jest dostęp do internetu mają Państwo również dostęp do wszystkich informacji o maszynie, których Państwo potrzebują: od informacji o alarmach i usterkach do wizualizacji zapotrzebowania i dociążenia całej instalacji próżniowej.

system sterowania próżnią

Pozwala to Państwu na szybką reakcję na zmieniające się warunki. Dzięki temu można również efektywnie zaplanować przeglądy techniczne i ograniczyć straty produkcyjne do minimum. SmartLink jest rozwiązaniem bardzo elastycznym i dostarcza dokładnie tyle informacji ile potrzebuje użytkownik.