GVD 0,7 – 28 (0,7- 27,5 m3/h @ 50 Hz)

Dwustopniowe pompy prozniowe

Pompy serii GVD to małe pompy próżniowe  łopatkowe z uszczelnieniem olejowym charakteryzujące się bardzo niskim poziomem osiąganego podciśnienia, wysoką prędkością pompowania, przystosowaniem do pracy w środowisku o dużym nasyceniu pary wodnej i cichą pracą.

Ponad 20.000 sprzedanych pomp to gwarancja sprawdzonej wydajności wyznaczającej standardy na rynku dla działów R&D i zastosowań naukowo- badawczych.
Wszystkie pompy/ silniki spełniają wymagania UL i CSA, co zostało potwierdzone w czasie testów wykonywanych przez niezależne instytucje oraz są wyposażone w opatentowany przełącznik trybu pracy, co oznacza że ta sama pompa może być wykorzystywana w zastosowaniach gdzie konieczne jest wysokie podciśnienie lub wysoka przepustowość. Wybierając dwustopniową pompę próżniową rotacyjną łopatkową mokrą serii GVD można mieć gwarancję, że wybiera się produkt na którym można polegać.

 Korzyści

 • Wyjątkowo cicha praca i ograniczone do minimum niepożądane częstotliwości
 • Łatwa obsługa zaworu balastowego
 • System zabezpieczający pompę przeciw zasysaniu zwrotnemu
 • Dostępne silniki o wysokiej wartości momentu obrotowego, jedno- i trójfazowych, o różnych wartościach napięcia i częstotliwości 50 i 60 Hz
 • Efektywny wysokociśnieniowy system smarowania
 • Skuteczny system uszczelnienia wałka oparty na uszczelkach drukowanych
 • Okienko kontrolne zamontowane w systemie zaciskowym
 • Pojemnik zapobiegający wyciekom oleju podczas napełniania
 • Nowoczesne łopatki polimerowe, łatwy do czyszczenia układ olejowy
 • Stała, wysoka jakość pracy
 • Szeroki wybór elementów wyposażenia dodatkowego

Innowacyjne rozwiązania

 

zastosowanie pomp prozniowych gvd

Niski poziom hałasu

Wszystkie nasze pompy próżniowe serii GVD pracują znacznie ciszej – poziom emitowanego przez nie hałasu, stanowi zwykle połowę wartości generowanej przez pompy konwencjonalne. Zostało to osiągnięte dzięki intensywnym pracom i testom silnika oraz układu napędowego.

Doskonała efektywność pompowania

Te pompy osiągają bardzo niski poziom podciśnienia zarówno z balastem gazowym jak i bez niego. Daje to użytkownikowi okazję do wybrania optymalnej prędkości pompowania bez ograniczania parametrów aplikacji.

dwustopniowe pompy prozniowe jak wykozystac
pompa prozniowa dwustopniowa jak uzyskac

Duża elastyczność

Pompy próżniowe serii GVD są idealnym rozwiązaniem dla instrumentów analitycznych, mikroskopów elektronowych, znajdują również zastosowanie w doświadczeniach fizycznych, systemach wykrywania nieszczelności i jako pompy wstępne. Wystarczy inna konfiguracja tej samej pompy i może ona pracować przy procesach destylacji, piecach laboratoryjnych, stężaniu rozpuszczalników, procesach liofilizacji i innych zastosowaniach związanych z osuszaniem.

Łatwość użytkowania

Wszystkie pompy wyposażone są w łącznik IEC, regulowany zawór balastu gazowego i umieszczane są na podstawie w celu uproszczenia czynności montażowych.

specyfikacja pompy prozniowej

 

Tabel
TYP MASZYNY

WYDAJNOŚĆ Najniższe podciśnienie Moc silnika Całkowite wymairy Poziom hałasu
Zamknięty zawór balastowy 1 faza ** Gł. Szer. Wys. Przy 50 Hz
m3/m cfm mbar(e) Tor 50 Hz (W) 60 Hz (W) mm mm mm dB(A)
GVD 0,7 0,75/0,95 0,4/0,5 3,0x10-3 2,3x10-3 90 90 121 324 178 43
GVD 1,5 1,6/2,8 0,8/1,2 3,0x10-3 2,3x10-3 160 160 121 324 178 54
GVD 3 3,3/3,9 2/2,3 2,0x10-3 1,5x10-3 450 550 170/158** 430 229 48
GVD 5 5,1/6,2 3,8/3,7 2,0x10-3 1,5x10-3 450 550 170/158** 430 229 48
GVD 8 8,5/10 5/5,9 2,0x10-3 1,5x10-3 450 550 180/158** 470/469** 265 48
GVD 12 12/14,2 7,1/8,4 2,0x10-3 1,5x10-3 450 550 180/158** 490/489** 265 48
GVD 18 17/20,4 10/12,1 1,0x10-3 7,7x10-4 550 750 183/171** 520 272 57
GVD 28*** 27,5/33 16,2/19,5 1,0x10-3 7,7x10-4 750 900 183/162** 584/570** 272 57

*Pneurop 6602

** 1 faza/ 3 fazy ( 3 fazy dostępne w modelach od GVD3 do GVD 28 )

*** Silniki 3 –fazowe to wersje energooszczędne

 

Olej jest olejem typu węglowodorowego, lepkość zależy od  wielkości pompy

Inne typy olejów dostępne są na życzenie

 

Wszystkie pompy mają dopuszczenia CSA i UL

Wartości napięć stosowanych na całym świecie dostępne są zarówno w przypadku pomp 1-fazowych jak i 3- fazowych

Szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych

Wydajność pompy próżniowej GVD 0,7-1,5

1. Bez zaworu balastowego

2. Z zaworem balastowym otwartym - pozycja 1

3. Z zaworem balastowym otwartym - pozycja 2

Wydajność pompy próżniowej GVD 3-5

1. Bez zaworu balastowego

2. Z zaworem balastowym otwartym - pozycja 1

3. Z zaworem balastowym otwartym - pozycja 2

Wydajność pompy próżniowej GVD 8-12

1. Bez zaworu balastowego

2. Z zaworem balastowym otwartym - pozycja 1

3. Z zaworem balastowym otwartym - pozycja 2

Wydajność pompy próżniowej GVD 18-28

1. Bez zaworu balastowego

2. Z zaworem balastowym otwartym - pozycja 1

3. Z zaworem balastowym otwartym - pozycja 2

Zastosowanie pomp próżniowych serii GVD

 • Zastosowania laboratoryjne wymagające zachowania najwyższych parametrów próżni
 • Działy badawczo – rozwojowe (R & D )
 • Turbomolekularne wstępne pompy próżniowe
 • Procesy liofilizacji
 • Oprzyrządowanie analityczne