pompy prozniowe wodne logotyp atlas copco

Pompy próżniowe z pierścieniem wodnym firmy Atlas Copco są oferowane w pakietach standardowych w następujących konfiguracjach: jednorazowy przepływ oraz recyrkulacja częściowa lub recyrkulacji całkowita. Podzespoły pomp mające kontakt z wodą w konfiguracjach częściowej lub całkowitej recyrkulacji standardowo są wykonane ze stali nierdzewnej, bez względu na materiał konstrukcyjny pomp. Pompy próżniowe o pierścieniu cieczowym AW są dostępne jako pompy jedno- (AWS) i dwustopniowe (AWD) o wydajności od 200 do 37 500 m³/h i poziomie podcisnienia do 30 mbar(a ).

pompy prozniowe aws z plasczem wodnym

Pompy próżniowe z pierścieniem wodnym z napędem pasowym

AWS 3300 – 37500

pompy prozniowe awd z plaszczem wodnym

Pompy próżniowe z pierścieniem wodnym z napędem bezpośrednim

AWD 200 – 4510