Wraz z obrotem wirników, powietrze jest zasysane do komory roboczej przez port wlotowy. Gdy port wlotowy  zamyka się powietrze zostaje uwięzione w komorze. Podczas dalszego obrotu powietrze przemieszcza się do wylotu, przez który wydostaje się na zewnątrz elementu. Podczas pracy do komory podawany jest olej, który smaruje, uszczelnia i schładza pracujące elementy. Olej ten zostaje oddzielony od powietrza w separatorze mgły olejowej zanim mógłby dostać się do otoczenia. Proces sprężania w komorze roboczej jest procesem ciągłym i w dużej mierze wolnym od pulsacji.

 

Schemat:

Zasady działania pompy próżniowej śrubowej

 

Separator mgły olejowej spełnia funkcję urządzenia zatrzymującego olej w zbiorniku pompy próżniowej  i zapewniającego, iż usuwane do otoczenia powietrze jest czyste i bezpieczne.

Proces ten odbywa się w kilku etapach, podczas których najpierw separowane są większe i cięższe krople oleju przez tzw. separację cyklonową. Następnie odbywa się filtracja wstępna  oraz koalescencyjna – małe krople oleju oraz mgła olejowa łączą się ze sobą i siłą grawitacji odprowadzane są do zbiornika.